Förlängd anbudstid för upphandlingen av Vitvaror 21-101

Kastrull på spis

HBVs ramavtal för Vitvaror omsätter årligen drygt 600 miljoner kronor och är därmed vårt största ramavtalsområde. Den nya upphandlingen, Vitvaror 21-101, är annonserad och med anledning av att det har inkommit en del frågor har HBV beslutat att förlänga anbudstiden till och med 2020-12-11. Vi vill med detta möjliggöra för anbudslämnande leverantörer att få tid att färdigställa väl genomarbetade anbud som håller hög kvalitet. Planerad avtalsstart är 2021-01-21. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

Uppdaterad 2020-11-22

Kontakt