HBV Inköpsdag

Varmt välkommen till en konferens med fokus på allt som berör upphandling och inköp. Låt dig inspireras av våra speciellt inbjudna gäster som är viktiga aktörer inom detta område. Dagen vänder sig till dig som ansvarar för, eller dagligen arbetar med inköps- och upphandlingsfrågor.

Datum 21 oktober 2021

Tid 09:00-17:00

Plats World Trade Center, Stockholm


Välkommen att delta på HBV Inköpsdag den 21 oktober på World Trade Center i Stockholm. Det finns även möjlighet att delta digitalt. Du väljer själv vilket alternativ som passar dig bäst. Det går även att kombinera deltagande på Mötesplats Offentliga Affärer den 20 oktober och HBV Inköpsdag den 21 oktober. Läs mer om det under rubriken Anmälan.

Program

09:30-10:00 Samling och fika för gäster på plats.

10:00-11:00 HBV inleder dagen. Johan Almesjö, VD och Ola Kroon, inköpschef  

  • Presentation program
  • Aktuell avtalsinformation med ansvariga inköpsstrateger
  • Inköpsprocess och strategier. Ville Gruner, teamledare affärsutveckling och Jonas Löfgren, inköpsstrateg

11:00-11:15 Paus.

11:15-12:00 Senaste nytt i lagstiftningsarbetet på upphandlingsområdet. Kristian Pedersen, advokat och partner, Advokatfirman Kahn Pedersen

12:00-12:10 Bensträckare.

12:10-12:40 HBVs juridikpass, inklusive information om aktuella överprövningar. Jonna Andersson, affärsjurist och Haidi Faraj, inköpsjurist/inköpsstrateg

12:40-13:40 Lunchpaus.

13:40-14:10 Hållbara logistik- och försörjningskedjor post covid. Johan Jemdahl, CEO, Greencarrier Group

14:10-14:40 Nationell upphandlingsstrategi - Förflyttning och innovation. Maria Öhman, Upphandlingsmyndigheten

14:40-15:00 Så jobbar HBV med avtalsuppföljning och analys. Mikael Lindberg, inköpscontroller och Helena Kuusisto, inköpsstrateg

15:00-15:20 Kaffepaus.

15:20-15:50 Rättvist byggande. Morgan Jansson, inköpschef, AB Stockholmshem

15:50-16:30 Ekonomisk omvärldsanalys och PMI Inköpsindex, ett samarbete mellan Silf och Swedbank. Olof Manner, senior advisor, Swedbank

16:30 Summering och avslut. Johan Almesjö, VD och Ola Kroon, inköpschef, HBV

Anmälan

Välkommen med din anmälan senast 8 oktober till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, tel 08-556 765 26.

Deltagaravgift - fysiskt på plats i World Trade Center

Deltagarbiljett HBV Inköpsdag inklusive lunch och mingel:
1.950 kronor/person exklusive moms.

Deltagaravgift - digitalt

Deltagaravgift HBV Inköpsdag digitalt:
1.950 kronor/företag exklusive moms (obegränsat antal personer kan delta via länk).

Deltagaravgift - HBV Inköpsdag kombinerat med Mötesplats Offentliga Affärer

Deltagarbiljett till Mötesplats Offentliga Affärer dag 1, 20 oktober, inklusive middag samt deltagarbiljett till HBV Inköpsdag 21 oktober inklusive lunch och mingel:
4.500 kronor/person exklusive moms.

Vid bokning av kombinationsbiljett HBV Inköpsdag / Mötesplats Offentliga Affärer har du möjlighet att boka logi på hotell J i Nacka för 1.272 kronor exklusive moms. HBV ordnar med transport till HBV Inköpsdag på World Trade Center på morgonen för de som önskar. Meddelas vid anmälan. 

Kontakt