HBV-träff i Umeå

Umeå

Välkommen till en lokal träff i Umeå där vår regionansvarige affärsutvecklare Janne Sunnari tillsammans med kollegor informerar om avtalsnyheter på HBV. Med oss på plats finns även advokat Per-Ola Bergqvist från Foyen Advokatfirma som kommer att uppdatera oss på vad som är högaktuellt inom rättsområdet offentlig upphandling. Även representanter från Sveriges Allmännytta gästar oss under träffen och berättar om framstegen inom Klimatinitiativet.

Datum 10 december 2020

Tid 09:30-12:00

Plats P5 Umeå, Storgatan 46, Umeå

Träffen kommer att hållas i Umeå och det finns möjlighet att delta både digitalt via länk eller fysiskt på plats (max 20 deltagare).

Träffen är helt kostnadsfri för HBVs medlemmar och kunder.

Program

Tid: 09:30 - 12:00

Medarbetare från HBV kommer att berätta mer om:

 • Aktuell avtalsinformation.
 • Kompletteringsbyggnader - nytt ramavtalsområde.
 • Nya ramavtalsområden på gång.
 • Förbättrad avtalsuppföljning med Power-BI och Mina sidor.
  HBV har utvecklat och implementerat ett nytt system för avtalsuppföljning. Datan, som bland annat hämtas ur vårt genomfaktureringsflöde, kan analyseras i ett modernt beslutsstödssystem vilket ger stora möjligheter till en förbättrad avtalsuppföljning. Genom att samla information om avropen på en detaljerad nivå får man en bra koll på spenden och möjlighet att se vad som avropats och från vem.
  Systemet ger oss även möjlighet till en utökad priskontroll och en utökad avtalsuppföljning. Möjligheter att göra jämförelser mellan olika bolag och geografiska regioner ger oss värdefull input till kommande upphandlingar. 
  Systemet är tänkt att ingå som en del i det vi på HBV kallar för Mina Sidor. En plats där du som medlem kan ta del av värdefull information på det sättet du vill och framför allt när du vill.
 • Effektiva hållbara beställningar. Sambandet mellan avrops- och fakturaprocess.

Per-Ola Bergqvist från Foyen Advokatfirma kommer att berätta mer om:

 • Avgörande om takvolymer och historiska volymer i ramavtal - bakvattnet av Coopservice.
 • Golvpriser – uppräkning till minsta nivå för utvärdering?
 • Upphävande av förlängd avtalsspärr – en öppning i rättspraxis.
 • Sekretess vid avbrutna upphandlingar – dörren får stängas helt för vem som deltagit i det avbrutna förfarandet.
 • Förlänga avtalsspärren – går det?
 • Leverantörsbyte – tillåtet vid partiella verksamhetsövergångar.
 • Ändringar i ingångna kontrakt – förlängning av avtalstiden.
 • Att handera överprövningar - råd, dåd och tips!

Gabriella Castegren från Sveriges Allmännytta kommer att berätta mer om:

 • Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ - ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. 

Anmälan

Det går bra att anmäla sig direkt till Therese Borg, therese.borg@hbv.se.

ANMÄLAN

Anmäl dig till HBVs regionala träff i Umeå genom att fylla i anmälningsformuläret>>.

Det går också bra att anmäla sig direkt till Therese Borg, therese.borg@hbv.se,
tel 08-556 765 26.

Kontakt


 • Janne Sunnari
  Janne Sunnari
  • Regionansvarig affärsutvecklare Norr
  • Besöksadress: Storgatan 48, 941 32 Piteå
  • 070-664 03 23
  • Epost