Klimat- och energikicken

energi-solel

HBV finns på plats som utställare, föreläsare och deltagare när Sveriges Allmännytta, tillsammans med värdföretaget Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF), arrangerar Klimat- och energikicken i Lund den 19-20 november. Konferensen innehåller frågor om energi- och effekteffektivisering, arbete med fossilfrihet, förnybar energi, klimatkrav i nyproduktion, renovering och förvaltning samt klimatsmart boende. Kom och träffa oss!

Datum 19-20 november 2019

Tid 08:00-15:00

Plats Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund

Under ledning av vår VD Johan Almesjö, vår controller och IT-samordnare Olle Wiman samt vår hållbarhetsstrateg Lasse Lundmark kommer vi på konferensens andra dag, 20 november, att leda en workshop mellan klockan 10:10-11:30. 

Klimatkrav på leverantörer

Hur kan vi använda vår köparmakt för att minska klimatpåverkan?

Köparmakt innebär möjligheter att förändra och utveckla en marknad. Vår roll som allmännyttiga bostadsbolag ger oss möjligheten att utveckla den marknad vi befinner oss i.

  • Kan vi genom nya inköpsvanor och krav i upphandlingar påverka nationell och lokal marknad mot ökad hållbarhet och minskad klimatpåverkan?
  • Ett exempel: Om garantitiden för kylskåp är 20 år, köper vi då en produkt eller en tjänst?
  • Kan man använda längre garantitider för att driva mot hållbara produkter, och i så fall hur?