Styrelsemöte

Datum 17 maj 2022

Tid 10:00-12:00

Plats World Trade Center, Stockholm

Styrelseordförande:
Ulf Rohlén
VD, ÖrebroBostäder AB

Johan Almesjö
VD, HBV