Våga ställa kraven

Huvuddelen av de växthusgaser som släpps ut från transportsektorn kommer från vägtrafiken. Enligt Sveriges klimatmål ska utsläppen minska med minst 70 procent till 2030 jämfört 2010. För att nå dessa mål behöver utsläppen minska med cirka en miljon ton per år. Bostadsföretag och fastighetsägare kan med relativt enkla medel bidra till klimatomställningen på transportområdet genom att ställa krav på leverantörers transporter vid upphandlingar. Detta är ofta både kostnadseffektivt samtidigt som det ger stor klimatnytta. Men hur gör man?

Datum 18 oktober 2021

Tid 11:00-12:00

Plats Digitalt

Vi hjälper er!

Sveriges Allmännytta och HBV lanserar nu en vägledning för hur man på olika sätt kan ställa krav på leverantörers transporter samt även hur man följer upp dessa krav. Vägledningen bygger på erfarenheter från HBV, Hyresbostäder Norrköping, Hyresbostäder Falköping, Laxåhem, Kopparstaden, Vätterhem och Uppsalahem. Rapporten beskriver hur både små och stora allmännyttiga företag genom olika metoder kan arbeta med att minska klimatpåverkan hos sina leverantörer.

Men hur står det till med leverantörernas väg mot fossilfria transporter? HBV har genom självskattning kartlagt hur leverantörerna inom Allmännyttan ser och arbetar med klimatmålen. Hur många, när, i vilken grad och inom vilka områden kan leverantören erbjuda fossilfria transporter?

Är leverantörerna av byggmaterial, produkter och tjänster på rätt väg?

Detta webbinarium vänder sig till dig som är ansvarig för inköp eller arbetar med upphandling.

Läs mer>>

Medverkande

Gabriella Castegren, klimatexpert, Sveriges Allmännytta
Karl Törnmarck, projektledare, Sveriges Allmännytta
Johan Almesjö, VD, HBV
Ville Gruner, affärsutvecklare, HBV
Rosanna Jederby, verksamhetsutvecklare, HBV
Maria Losman, konsult, Ecoplan In Medio AB

Anmälan

Webbinariet är kostnadsfritt. Anmäl dig via denna länk>>.

Kontakt


Kontakt


Kontakt