Webbinarium: Elkraft 23-134

Det har blivit dags för en ny samordnad upphandling av elkraft som vi planerar att annonsera under augusti månad 2022. Upphandlingen kommer att genomföras som ett öppet förfarande enligt LOU. Tidigaste leveransstart är 2023-01-01 med möjlighet att prissäkra elpriset i samband med avtalstecknande. Inför denna upphandling genomför vi detta webbinarium där vi berättar om nyheterna inför 2023. Webbinariet genomförs under ledning av ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger och elinköps- och avtalsförvaltningsexperten Magnus Kjellin, Ensotech.

Datum 30 maj 2022

Tid 10:00-11:30

Plats Digitalt via Teams

Nyheter 2023

Inför årets upphandling har HBV gjort ett gediget förarbete, bland annat har önskemål och synpunkter från Beställare och Elleverantörer varit en viktig grund i utvecklingen av det kommande ramavtalet Elkraft 23-134. Årets nyheter sammanfattas med:

 • Vi förenklar för både Beställare och Elleverantörer genom att samla alla tidigare avtalsmodeller in i en helt ny avtalsmodell - flexibelt elinköp. Den modellen hanterar rörliga priser, fasta priser och portföljförvaltning. Allt beroende på hur Beställlaren väljer att nyttja avtalet under avtalsperioden. 
 • Vi utökar vår service till Beställare genom att komplettera upphandlingen med praktiskt stöd och support avseende avtalsförvaltning under avtalsperioden. Vi gör det genom personlig support och ett IT-verktyg där Beställare kan styra, följa upp och hela tiden monitorera elaffären.

 • Vi förenklar anmälningsförfarandet för Beställaren. Det krävs mindre information.

 • Vi möjliggör för Elleverantörer som har som policy att endast leverera förnyelsebar el att vara med och lämna anbud. Sedan tidigare så är det alltid Beställarens önskemål om typ av miljöprodukt under avtalsperioden som är styrande. Detta möjliggörs genom avtalsförvaltning.

 • Vi övergår till genomfakturering också för elfakturor. Detta kompletteras med att HBV gör en första kontroll av respektive månads fakturerade belopp.

Fördelar med gemensam och samordnad upphandling

Genom att samordna upphandlingar skapas generellt goda villkor till låga administrativa kostnader vilket bidrar till bättre ekonomi för de avropande enheterna (hädanefter kallad Beställaren). Detta innebär i sin tur att resurser kan frigöras för andra ändamål.

Specifikt för samordnade elupphandlingar är den kompetensmässiga kunskapsbas som krävs för att inköpet ska kunna styras mot långsiktiga ekonomiska mål.

Mer information om upphandlingen hittar du i dokumentet Inbjudan Elkraft 23-134, klicka här>>.

Avtalet erbjuder följande fördelar:

 • En flexibel avtalsmodell som hanterar alla tre tidigare avtalsmodeller på ett mer flexibelt sätt.
 • Praktiskt stöd med avtalsförvaltning under avtalsperioden.
 • Tillgång till IT-baserat processtöd för hantering, styrning och kontroll av elavtalet.
 • Möjlighet till olika avtalsperioder.
 • Kontroll av fakturerade månadsbelopp.
 • Kvalitetssäkring av Leverantör i upphandling och under avtalsperioden genom praktisk avtalsförvaltning.
 • Möjlighet för lokala elbolag att offerera på sin lokala marknad.
 • Hantering av egen produktion, solkraft och vindkraft.
 • Samarbete med elinköps- och avtalsförvaltningsexperter Ensotech.
 • Årliga informationsmöten om Elkraft.
 • Låg administrativ avgift, endast 0,25 öre per KWh.

Avtalsperioder

Avtalsperioden på ramavtalet är fyra år från och med 2023-01-01 till och med 2026-12-31. Beställarens leveransavtal kan starta när som helst under ramavtalsperioden, dock senast 2026-01-01. Giltighetstiden på Beställarens leveransavtal kan vara minst ett år och högst fyra år.

Mer information och anmälan hittar du här>>

Anmälan

Våra medlemmar och associerade kunder är varmt välkomna att anmäla sig till detta webbinarium. Det är helt kostnadsfritt. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, tel 08-556 765 26.

Kontakt


Kontakt