Inköp

På inköpsavdelningen arbetar vi med ramavtalsupphandlingar och skräddarsydda upphandlingsuppdrag.

Inköpsavdelningen

Team Vit

Team Blå

Uppdaterad 2020-09-07