Mycket har hänt på 68 år

Långt innan LOU - redan 1952 - bildades Husbyggnadsvaror HBV Förening. Vår identitet som Allmännyttans inköpsfunktion har dock inte ändrats. Vi delar mer än gärna med oss av vår långa historik. Välkommen att dela nostalgin med oss.

Illustration av man med HBV-portfölj

HBV bildades den 3 april 1952 av två medlemmar: AB Stockholmshem och Norrköpings Stads Stiftelse Hyresbostäder. Redan ett år senare var vi sex anställda och omsatte nio miljoner kronor. Idag har vi närmare 380 medlemmar, är drygt 45 anställda och tillsammans med våra medlemmar omsätter vi cirka 2,9 miljarder kronor per år.

Uppdaterad 2022-01-17