Hållbarhet och ansvarstagande

hus i hand

Hållbarhet och sociala ansvar är mycket viktigt för HBV och för våra medlemsbolag.

Uppförandekod

I alla HBV-avtal ställer vi krav på att leverantörerna ska efterleva vår uppförandekod. Den beskriver ett antal regler för arbetsvillkor och arbetsmiljö för anställda. Bland annat beskrivs anställnings- och arbetsförhållanden, arbetstider och arbetsersättning, implementering och inspektion av regler samt vad som sker vid eventuella regelbrott.

Aktivt uppföljningsarbete

HBV låter alla leverantörer som beräknas nå en omsättning över fem miljoner kronor per år att få svara på några enkla frågor om bland annat produkter och tillverkningsland. Därefter görs en riskbedömning där landrisk, volym och produktionsrisker vägs in.

De leverantörer som därefter har en sammanvägt hög risk får genomföra en självskattning där de får svara på fördjupande frågor om hur de för kraven vidare, följer upp m.m. Detta material är underlag för en ny riskbedömning och resultat av denna bedömning är underlag för vilka leverantörer som ska väljas ut för revisioner på plats.   

Uppdaterad 2022-03-01