Våra samarbetspartners

Som inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag har vi alltid den hållbara offentliga affären och medlemsnytta i fokus. Vi söker ständigt efter möjligheter att stärka vår utvecklingskraft genom samverkan och där spelar våra samarbetspartners en stor roll.

Byggvarubedömningen

Under 2018 påbörjades samarbetet med Byggvarubedömningen med syfte att visualisera vårt produktutbud för att våra medlemmar ska kunna göra avrop som baseras på kunskap om produktens klimatpåverkan och dess påverkan socialt vid framställning.

Läs mer>>

Fastigo

HBV är medlem i Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.

Sustainable Innovation

Sustainable Innovation är ett icke vinstdrivande företag som driver projekt för hållbar samhällsbyggnad. Sedan starten 2008 har hundra pilotprojekt genomförts inom områdena mobilitet, energisystem och byggnation. Samarbetet syftar till att få till en verklig systemförändring inom hållbart boende och snabbare kunna ta innovationer till marknaden för att sänka byggkostnader och öka energi- och resurseffektiviteten i den byggda miljön. 

Läs mer>>

Sveriges Allmännytta (f.d. SABO)

HBV är samverkanspart i Allmännyttans Klimatinitiativ, som är Sveriges Allmännyttas vidareutveckling av Skåneinitiativet. Det är ett gemensamt upprop inom allmännyttan att minska utsläppen av växhusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte. Genom att inspirera och peppa varandra kan vi alla tillsammans göra omställningen snabbare än var och en för sig. Utgångspunkten är att alla kan bidra. Tanken är att ta tillvara allmännyttans gemensamma kraft i egenskap av att tillsammans ställa krav och driva på klimatomställningen.

Läs mer>>

Uppdaterad 2022-02-22