Samordningsuppdraget

Projektet Pilot Skåne är nu avslutat. Den 9 september 2019 ägde en avslutande workshop rum i Malmö, med delar av HBVs och Skånehems styrelse samt den projektgrupp som arbetat operativt under projektåret. Den 15 oktober 2019 genomförde HBVs styrelse sin årliga strategidag där frågan om samordnade upphandlingar för våra medlemmar utifrån Pilot Skåne diskuterades. Beslutet är att detta ska erbjudas alla medlemmar där intresse och förutsättningar finns för samordning.


Syftet är att: 

Öka värdet för medlemmar genom att erbjuda regionala avtal och därigenom stärka HBV som allmännyttans inköpsfunktion. 

Målet är att: 

 • Koppla nationella och regionala avtal och därigenom få högre nyttjandegrad av HBV avtal hos medlemmarna  

 • Alltid kunna leverera mot ställda behov som medlemmarna har genom att skapa stabila planeringsförutsättningar  

 • Skapa en logik som är lika för nationella och regionala avtal och därigenom för medlemmarna och leverantörerna få en enkelhet i användningen av HBV 

 • Samplanering av nationella och regionala avtal kommer att öka effektiviteten av inköpsarbetet för medlemmarna  

 • Marknadskontakt kan berika såväl regionala som nationella avtal och därigenom skapa effektvinster i HBV avtalen 

 • Skapa jämförbar statistik för nationellt och regionala avtal och därigenom öka förmågan för inköpsanalyser 

Förutsättningar: 

Att medlemmarna och HBV är överens om ett tydligt arbetssätt och att detta tecknas i en gemensamt ägd avsiktsförklaring. 

Grunder för arbetet är: 

 • Tydligt tilldelat ansvar för regional inköpsstyrning från strategisk ledning, VD-grupp. Regionansvarig affärsutvecklare på HBV är ansvarig för beredningsarbetet. 

 • En överenskommen plan för upphandlingar som fastställs av VD gruppen i en region 

 • Begränsat antal uppdrag inom fastighetsnära varor och tjänster och omfattas i stort av de som idag genomförs som konsultuppdrag 

 • Dedicerade inköpsresurser för genomförande av regionala upphandlingar för att förstå dess kontext 

 • Positiv avtalsbindning vilket ger tydlighet för leverantörer och optimerade avtalsvillkor 

 • Ersättning som nationella avtal 

Pågående samordningsuppdrag i Hälsingland


Plåtentreprenadtjänster

Inga godkända anbud inkom varför berörda medlemsbolag valt att använda den sista förlängningsklausulen på befintliga avtal. Upphandlingen annonseras på nytt med vissa reviderade krav i god tid innan den sista förlängningsperioden löper ut.

Annonsering uppskjuten till början av 2021.

Golventreprenadtjänster

Upphandlingen har varit överprövad. Förvaltningsrätten avslog den ansökan om överprövning som inkom från leverantören Bergners Färgcenter AB. HBV kan därmed gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer från och med 2020-11-23 om ingen ansökan om prövningstillstånd inkommer till Kammarrätten. 

Byggentreprenadtjänster

Avtalstid 2020-10-01 - 2022-09-30 med möjlighet till förlängning. Den sammanlagda avtalstiden kan maximalt bli fyra år.

Avtalet består av två avtalsområden, med nedan antagna leverantörer:

Nordanstigs Bostäder AB
1. Lars Nord Bygg AB
2. Sidskogen Bygg AB
3. H-B Bygg i Hälsingland AB

Hudiksvallsbostäder AB
1. Sidskogen Bygg AB
2. H-B Bygg i Hälsingland AB
3. HälsingeBygg i Hudiksvall AB

Ventilationsentreprenadtjänster

Avtalstid 2020-10-01 - 2022-09-30 med möjlighet till förlängning. Den sammanlagda avtalstiden kan maximalt bli fyra år.

Avtalet består av två avtalsområden, med nedan antagna leverantörer. 

Nordanstigs Bostäder AB
1. Harmångers Plåt & Entreprenad AB
2. Ventilation och miljö i Hudik AB

AEFAB
1. Altbergs Plåt AB
2. Bollnäs Plåt AB

För mer information om vårt samordningsuppdrag i Hälsingland, kontakta vår regionansvariga affärsutvecklare Sofia Nordblom eller inköpsstrateg Jonas Löfgren.

Uppdaterad 2020-11-10


Pågående samordnings-
uppdrag i Hälsingland:

 • Golventreprenadtjänster
 • Ventilationsentreprenad-
  tjänster
 • Byggentreprenadtjänster
 • Plåtentreprenadtjänster

Behov av upphandling?


Har ni något upphandlingsområde som passar bra för samordnad upphandling?
Skicka din intresseförfrågan till info@hbv.se.

Slutrapport


Ta del av vår slutrapport för Pilot Skåne.
Klicka här>>

Kontakt