Pågående upphandlingar

Upphandlingar öppna för på- och avanmälan 

 • Förrådsväggar 22-138 
  Annonseras i november/december 2021.
  Planerad avtalsstart 2022-06-01.
  Ansvarig inköpsstrateg är Elin Larsson.
 • Golvmaterial 22-164 
  Annonseras i början av 2022.
  Planerad avtalsstart mars/april 2022.
  Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.
  Läs mer>>
 • Laddinfrastruktur 22-105
  Annonseras under 2022.
  Planerad avtalsstart under 2022.
  Ansvarig inköpsstrateg är Emma Hedman.

Annonserade upphandlingar   

 • Byggmaterial 22-123 
  Sista anbudsdag är 2021-12-06.
  Planerad avtalsstart 2022-03-01.
  Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.
  Länk till annons>>

Upphandlingar under utvärdering

 • Elfordon 22-127 
  Sista anbudsdag var 2021-11-22.
  Planerad avtalsstart är 2022-02-01.
  Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.
 • IMD-produkter 22-145 
  Sista anbudsdag var 2021-11-14.
  Planerad avtalsstart 2022-01-01.
  Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.
 • Styr- och reglerutrustning 22-118  
  Sista anbudsdag var 2021-11-14.
  Planerad avtalsstart 2022-01-01.
  Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

Överprövade upphandlingar

 • Brandskydd 20-120, anbudsområde A2-A7 
  Leverantören NOHA Sweden AB har ansökt om prövningstillstånd i Kammarrätten.
  Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.
 • Vitvaror 21-101   
  Ärendet ligger hos Förvaltningsrätten.
  Befintligt ramavtal 15-101 Vitvaror är förlängt till och med 2022-01-20.
  Ansvarig inköpsstrateg Jonas Löfgren.
 • Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans med montage 20-141
  Avtalsområde A, C och D.
  Mockfjärds Fönster AB har ansökt om prövningstillstånd i Kammarrätten.
  Befintligt ramavtal är förlängt till och med 2021-12-31.
  Ansvarig inköpsstrateg Haidi Faraj.

Aktuella DIS 

Läs mer om DIS - Dynamiska inköpssystem här>>

Uppdaterad 2021-12-01